Spoločnosť Wagon Trading bola založená v roku 1990 a v roku 1992 sa pretransformovala do právnej podoby spoločnosti s ručením obmedzeným. V čase vzniku boli jej hlavným zameraním zahraničnoobchodné aktivity v oblasti strojárskej výroby, hlavne však výroby koľajových vozidiel, nákladných železničných vagónov a ich častí. Postupne sa záber činností rozšíril aj o obchodovanie s výrobkami iných strojárskych odvetví.

Významný podiel na aktivitách spoločnosti má predaj, výkup a servis automobilov a predaj náhradných dielov značky Peugeot.

Od polovice 90. rokov sa záujem spoločnosti rozvinul aj do iných oblastí. 

V súčasnosti sa spoločnosť Wagon Trading zaoberá obchodovaním a výrobou plastových obalov určených pre potravinársky priemysel, prenájmom a predajom nehnuteľností a prevádzkovaním restauračných činností v hoteli Kras a hoteli Pelikán v Lučenci.