Wagon Trading, spol s r.o.
Partizánska 4101, 058 01 Poprad
Slovakia

TEL.: 052 / 7732 210

IČO: 31657940
DIČ: 2020513341
IČ pre DPH: SK2020513341

BANKOVÉ SPOJENIE:
TATRABANKA a. s. SK65 1100 0000 0026 2838 0204
VÚB Poprad SK83 0200 0000 0013 5714 4562

Obchodný register Okresného súdu Prešov, vložka číslo 622 / P
Prevádzka servis
a predaj automobilov
zn. Peugeot
a predaj jazdených vozidiel

Wagon Trading spol. s r.o. OZ
koncesionár PEUGEOT

Partizánska 4505
058 01 Poprad
Tel.: 00421-(52)77 32 211